Άλλα / Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυγοκεντρικά στραγγιστήρια και στεγνωτήρια. Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων.

Čeština 2 Deutsch 36 Français 2 Magyar 1 Polski 1

  • - - - - 8421999010 80: Συσκευών για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 8421999091 80: Μέρη συσκευών για τον καθαρισμό του νερού με αντίστροφη όσμωση, τα οποία αποτελούνται από δέσμη κοίλων ινών από τεχνητό πλαστικό υλικό, με διαπερατά τοιχώματα, η οποία έχει στερωθεί στο ένα άκρο σε τεμάχιο από τεχνητό πλαστικό υλικό και διέρχεται στο άλλο άκρο μέσω τεχνητού πλαστικού υλικού, έστω και τοποθετημένα σε κύλινδρο
  • - - - - 8421999092 80: Μέρη συσκευών για το φιλτράρισμα ή τον καθαρισμό του νερού με αντίστροφη όσμωση, που αποτελούνται κυρίως από πλαστικές μεμβράνες ενισχυμένες εσωτερικά με ύφασμα υφασμένο ή μη υφασμένο, που περιβάλλουν διάτρητο σωλήνα τοποθετημένο σε πλαστικό κύλινδρο του οποίου το πάχος του τοιχώματος δεν υπερβαίνει τα 4 mm. Το σύνολο μπορεί να τοποθετείται σε κύλινδρο με πάχος τοιχώματος 5 mm ή περισσότερο
  • - - - - 8421999093 80: Στοιχεία διαχωριστών για την απομόνωση ή τον καθαρισμό αερίων, από μείγματα αερίων, συνιστάμενα εκ δέσμης διαπερατών κοίλων ινών εσωκλεισμένης εντός κυλινδρικού περιέκτου, διατρήτου ή μη, συνολικού μήκους 300 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 3 700 mm και διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 500 mm
  • - - - - 8421999099 80: Άλλα