Άλλες / Μηχανικές συσκευές (έστω και του χεριού) για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως.

Български 7 Čeština 7 Deutsch 21 Español 1 Français 1 Polski 1

  • - - - - 8424897020 80: Μηχανικός εκτοξευτήρας ύδατος προβολέων επιβατικού αυτοκινήτου με τηλεσκοπικό εύκαμπτο σωλήνα, ακροφύσια υψηλής πίεσης και σφιγκτήρες στερέωσης, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - - 8424897090 80: Άλλα