Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) μικρότερο του 98.

  • - - - - - - - - - 2710125111 10: Μείγματα με βενζίνη με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη άνω του 10 % (v/v)
  • - - - - - - - - - - 2710125111 80: που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
  • - - - - - - - - - - 2710125119 80: που δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
  • - - - - - - - - - 2710125190 80: Άλλη