Κέντρα μονάδων επεξεργασίας / Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των μετάλλων.

  • - - 8457101000 80: Κέντρα οριζόντιας επεξεργασίας
  • - - 8457109000 80: Άλλα