Αποστάγματα λιπαρών οξέων / Άλλα.

Čeština 1 Dansk 2

  • - - - - 3823193020 10: Απόσταγμα λιπαρών οξέων φοινικελαίου, έστω και υδρογονωμένο, με περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα 80 % και άνω, για χρήση στην παραγωγή
  • - - - - - 3823193020 80: βιομηχανικών μονοκαρβοξυλικών λιπαρών οξέων της κλάσης3823, στεατικού οξέος της κλάσης 3823, στεατικού οξέος της κλάσης 2915, παλμιτικού οξέος της κλάσης 2915
  • - - - - - 3823193030 80: παρασκευασμάτωνζωοτροφώντηςκλάσης 2309
  • - - - - 3823193080 10: Άλλες
  • - - - - - 3823193080 80: Του τύπου που χρησιμοποιείται για την διατροφή των ζώων
  • - - - - - 3823193089 80: Άλλες