ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ.

  • 7501000000 80 (2/0) : Θειούχα συμπήγματα νικελίου, συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου
  • 7502000000 80 (2/0) : Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή
  • 7503000000 80 (2/0) : Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου
  • 7504000000 80: Σκόνες και ψήγματα νικελίου
  • 7505000000 80 (6/0) : Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και σύρματα, από νικέλιο
  • 7506000000 80 (2/0) : Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από νικέλιο
  • 7507000000 80 (4/0) : Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από νικέλιο
  • 7508000000 80 (2/0) : Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο