Άλλες / Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη.

  • - - 0701901000 80: Που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου
  • - - 0701905000 10: Άλλες
  • - - - 0701905000 80: Πρώιμες, από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου
  • - - - 0701909000 80 (2/0) : Άλλες