ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ.

 • 4901000000 80 (4/0) : Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα
 • 4902000000 80 (2/0) : Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις
 • 4903000000 80 (0/6) : Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά
 • 4904000000 80: Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη
 • 4905000000 80 (4/0) : Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα
 • 4906000000 80: Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογραφήματα βιομηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε ευαισθητοποιημένο χαρτί και αντίγραφα που λαμβάνονται με αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, ιχνογραφημάτων ή κειμένων που αναφέρονται παραπάνω
 • 4907000000 80 (3/0) : Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπούν σε κυκλοφορία στη χώρα στην οποία έχουν ή θα έχουν, αναγνωρισμένη ονομαστική αξία. Χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια, επιταγές, τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι
 • 4908000000 80 (2/0) : Χαλκομανίες κάθε είδους
 • 4909000000 80: Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις
 • 4910000000 80: Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα
 • 4911000000 80 (4/0) : Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες