Καλώδια ομοαξονικά και άλλοι ομοαξονικοί ηλεκτρικοί αγωγοί.

Български 8 Čeština 4 Deutsch 115 English 34 Español 4 Suomi 1 Français 31 Magyar 1 Nederlands 8 Polski 1 Română 1 Slovenčina 1 Svenska 2

  • - - 8544200010 80: Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωση PET/PVC, των εξής χαρακτηριστικών: - τάση το πολύ 60 V, - ένταση ρεύματος το πολύ 1 A, - αντίσταση στη θερμότητα το πολύ 105 °C, - με μεμονωμένα σύρματα πάχους το πολύ 0,1 mm (± 0,01 mm) και πλάτους το πολύ 0,8 mm (± 0,03 mm), - απόσταση μεταξύ αγωγών το πολύ 0,5 mm και - βήμα (απόσταση μεταξύ διακέντρων των αγωγών) το πολύ 1,25 mm
  • - - 8544200030 80: Καλώδιο σύνδεσης κεραίας για τη μετάδοση ραδιοφωνικών σημάτων (AM/FM), έστω και σημάτων GPS, που περιέχει: - ομοαξονικό καλώδιο, - δύο ή περισσότερα βύσματα, και - 3 ή περισσότερα πλαστικά κλιπ για πρόσδεση με το ταμπλό του είδους που χρησιμοποιείται στην παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - 8544200090 80: Άλλα

Καλώδια τα οποία χρησιμοποιούνται για τη…

Καλώδια τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρεύματος υψηλής τάσης (66KV και 132KV).

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΣΗ > 110V