Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου.

  • - - 7210500010 80: Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
  • - - 7210500090 80: Άλλα