Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος. Προϊόντα, επενδυμένα με οξείδια χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια χρωμίου, βερνικωμένα.

  • - - - 7212402010 80: Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος
  • - - - 7212402091 10: Άλλα
  • - - - - 7212402091 20: Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
  • - - - - - 7212402091 80: Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
  • - - - - - 7212402093 80: Άλλα
  • - - - - 7212402099 80: Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm