Άλλοι / Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης.

Čeština 2

  • - - - 8544492000 80: Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V
  • - - - 8544499100 10: Άλλοι
  • - - - - 8544499100 80 (2/0) : Σύρματα και καλώδια, με διάμετρο του άκρου που υπερβαίνει τα 0,51 mm
  • - - - - 8544499300 10: Άλλοι
  • - - - - - 8544499300 80 (4/0) : Για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V
  • - - - - - 8544499500 80: Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V
  • - - - - - 8544499900 80: Για τάσεις 1 000 V