Άλλα / Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70 % ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά.

Čeština 5 Dansk 2 Deutsch 34 English 4 Español 3 Français 8 Magyar 7 Italiano 4 Nederlands 1 Polski 7 Slovenčina 4 Slovenščina 1

  • - - - 3403191000 80: Που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά που δεν θεωρούνται βασικά συστατικά
  • - - - 3403192000 80: Λιπαντικά με περιεκτικότητα σε άνθρακα βιολογικής προέλευσης τουλάχιστον 25 % κατά μάζα, τα οποία είναι βιοαποικοδομήσιμα σε ποσοστό τουλάχιστον 60 %
  • - - - 3403198000 80: Άλλα