Βουτάνια / Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες.

Deutsch 1 Français 1 Svenska 1

  • - - - 2711131000 80: Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία
  • - - - 2711133000 80: Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2711 13 10
  • - - - 2711139100 10: Που προορίζονται για άλλες χρήσεις
  • - - - - 2711139100 80: Καθαρότητας ανώτερης του 90 %, αλλά κατώτερης του 95 %
  • - - - - 2711139700 80: Άλλα