Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg.

Deutsch 1 Español 1 Français 4 Slovenčina 1

  • - - 8802200010 80: Πολιτικά
  • - - 8802200090 80: Άλλα

Μη επανδρωμένο όχημα αέρος που περιλαμβάνει…

Μη επανδρωμένο όχημα αέρος που περιλαμβάνει κάμερα D-stamp, κάμερα M-stamp, κάμερα φωτογραμμετρική και κάμερα εκπαιδευτική.

Συνοδεύεται από Σταθμό Ελέγχου Εδάφους και υλικά υποστήριξης εδάφους και προορίζεται για την παροχή υπηρεσιών παρατήρησης, αεροφωτογράφησης, χαρτογράφησης κλπ.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ