Πολύμετρα, χωρίς διάταξη καταγραφής.

  • - - - 9030310010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 9030310090 80: Άλλα