Άλλα / Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων.

English 6 Français 1

  • - - - - - 2903391910 80: 1-Βρωμο-2-μεθυλοπροπάνιο (CAS RN 78-77-3), καθαρότητας τουλάχιστον 99,0 %, με μέγιστη περιεκτικότητα: - 0,25 % σε sec-βουτυλοβρωμίδιο - 0,06 % σε n-βουτυλοβρωμίδιο - 0,06 % σε n-προπυλοβρωμίδιο
  • - - - - - 2903391920 80: 5-βρομοπεντ-1-ένιο (CAS RN 1119-51-3)
  • - - - - - 2903391990 80: Άλλο