Άλλα / Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος.

English 3 Français 15

  • - - - 1602392100 10: Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών
  • - - - - 1602392100 80: Άψητα
  • - - - - 1602392900 80: Άλλα
  • - - - 1602398500 80 (2/0) : Άλλα