Υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα.

Deutsch 8 Español 1 Magyar 1

  • - - 3207300010 80: Παρασκεύασμα που περιέχει: - άργυρο σε αναλογία 85  % κ.β. κατ' ανώτατο όριο, - παλλάδιο σε αναλογία 2  % κ.β. τουλάχιστον, - τιτανικό βάριο, - τερπινεόλη και - αιθυλοκυτταρίνη, χρησιμοποιούμενο για εκτύπωση με πλέγμα (screen printing) στην κατασκευή κεραμικών πυκνωτών πολλαπλών στρωμάτων
  • - - 3207300020 80: Τυπωτική πάστα που περιέχει - άργυρο σε ποσοστό κατά βάρος 30 % και άνω, όχι όμως άνω του 50 % - παλλάδιο σε ποσοστό κατά βάρος 8 % και άνω, όχι όμως άνω του 17 %
  • - - 3207300090 80: Άλλα