Άλλα / Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές.

  • - - - 8607991000 80: Κιβώτια αξόνων και μέρη τους
  • - - - 8607998000 80: Άλλα