Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο.

  • - - - 7901121000 80: Που περιέχει κατά βάρος 99,95 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο
  • - - - 7901123000 80: Που περιέχει κατά βάρος 98,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,95 % ψευδάργυρο
  • - - - 7901129000 80: Που περιέχει κατά βάρος 97,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98,5 % ψευδάργυρο