Άλλα / Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.

Čeština 1 Deutsch 9 Español 2 Français 6 Italiano 1 Nederlands 3 Svenska 68

 • - - - - 7307998011 10: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
 • - - - - - 7307998011 20: Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 609,6 mm
 • - - - - - - 7307998011 80: Που αποστέλλονται από την Ταϊβάν, την Ινδονησία, την Σρι Λάνκα ή τις Φιλιππίνες
 • - - - - - - 7307998019 80: Άλλα
 • - - - - - 7307998020 80: Άλλα
 • - - - - 7307998092 10: Άλλα
 • - - - - - 7307998092 20: Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 609,6 mm
 • - - - - - - 7307998092 80: Αποστελλόμενα από την Ταϊβάν
 • - - - - - - 7307998093 80: Αποστελλόμενα από την Ινδονησία
 • - - - - - - 7307998094 80: Αποστελλόμενα από την Σρι Λάνκα
 • - - - - - - 7307998095 80: Aποστέλλονται από τις Φιλιππίνες
 • - - - - - - 7307998098 80: Άλλα
 • - - - - - 7307998099 80: Άλλα