Άλλα / Μοτοσικλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα).

Deutsch 13 Français 1 Nederlands 1

  • - - - 8714109010 80: Εσωτερικοί σωλήνες - από ανθρακοχάλυβα ποιότητας SAE 1541 - με επικάλυψη με σκληρό στρώμα χρωμίου πάχους 20 μm (+15 µm/-5 µm) - με πάχος τοιχώματος κυμαινόμενο μεταξύ 1,45 και 1,5 mm - με επιμήκυνση στο όριο θραύσης 15 % - με εγκοπές του τύπου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή διχαλωτών ράβδων (ψαλίδι) για μοτοσυκλέτες
  • - - - 8714109020 80: Ψυγεία του είδους που χρησιμοποιείται σε μοτοσικλέτες για τοποθέτηση προσαρτημάτων
  • - - - 8714109030 80: Σφιγκτήρες άξονα, περιβλήματα, γέφυρες περονών και εξαρτήματα σφιγκτήρων από κράμα αλουμινίου του είδους που χρησιμοποιείται για τις μοτοσικλέτες
  • - - - 8714109040 80: Έμβολα για αποσβεστήρες συστήματος διεύθυνσης από θερμοσυσσωματωμένο χάλυβα σύμφωνα με το πρότυπο ISOP2054 του είδους που χρησιμοποιείται για τις μοτοσικλέτες
  • - - - 8714109050 80: Σωλήνες αποσβεστήρα κραδασμών - από κράμα αλουμινίου 7050-t73, - ανοδιωμένοι στην εσωτερική τους επιφάνεια, - με μέση τραχύτητα (Ra) της εσωτερικής επιφάνειας το πολύ 0,4 και - με μέγιστη τραχύτητα (Ra) της εσωτερικής επιφάνειας το πολύ 4,0
  • - - - 8714109060 80: Έμβολα για συστήματα ανάρτησης, διαμέτρου έως και 55 mm, από θερμοσυσσωματωμένο χάλυβα
  • - - - 8714109090 80: Άλλο