Πηνία αντίδρασης, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με προσαρμοσμένο πυκνωτή.

Nederlands 4

  • - - - 8504102010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8504102090 80: Άλλες