Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm.

  • - - - 7219221000 80: Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
  • - - - 7219229000 80: Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο