Από άλλες υφαντικές ύλες / Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις.

  • - - - 5602290010 80: Από χοντροειδείς τρίχες
  • - - - 5602290090 80: Από άλλες υφαντικές ύλες