Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα της διάκρισης 9603 30). Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα.

Deutsch 1

  • - - 9603401000 80: Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια
  • - - 9603409000 80: Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα