Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm.

Čeština 1 Deutsch 1 English 1 Magyar 1 Polski 1

Πλατέες μεταλλικές λωρίδες από ατσάλι, προδιαγραφών…

χαλυβεσ; μαγγανιο; μπογιαντισμενοσ; σε ταινιεσ; σιδηροσ; χαλυβεσ…χαλυβεσ; μαγγανιο; μπογιαντισμενοσ; σε ταινιεσ; σιδηροσ; χαλυβεσ…

Πλατέες μεταλλικές λωρίδες από ατσάλι, προδιαγραφών Q235A, με πλάτος 16mm και πάχος 0.4mm. Το είδος εξωτερικά είναι καλυμμένο με μπογιά για προστασία.

Το προϊόν χρησιμοποιείται ως υλικό κατασκευής στην οικοδομική βιομηχανία. Χημική σύνθεση του προϊόντος: 99,253% σίδηρο, 0.41% μαγγάνιο, 0.14% άνθρακα, 0.12% πυρίτιο, 0.021% θείο, 0.015% νικέλιο, 0.015% χαλκό, 0.014% χρώμιο και 0.012% φωσφόρο.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΧΑΛΥΒΕΣ ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΜΠΟΓΙΑΝΤΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑΤΑ

Πλατέες μεταλλικές λωρίδες από ατσάλι προδιαγραφών…

χαλυβεσ; μπογιαντισμενοσ; ελασμενοσ σε θερμη κατασταση; σε ταινιεσ;…

Πλατέες μεταλλικές λωρίδες από ατσάλι προδιαγραφών Q235, πλάτους 16mm, 19mm και 32mm και πάχους 0.4mm, 0.5mm και 0.6mm αντίστοιχα.

Το είδος εξωτερικά είναι καλυμμένο με μπογιά για προστασία και χρησιμοποιείται ως υποστήριξη σε διάφορες κατασκευές.

Η σύνθεση του είναι 99,23% σίδηρος, 0.41% μαγγάνιο, 0.15% άνθρακα, 0.12% πυρίτιο, 0.022% θείο και άλλα στοιχεία σε μικρότερο ποσοστό.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΧΑΛΥΒΕΣ ΜΠΟΓΙΑΝΤΙΣΜΕΝΟΣ ΕΛΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΘΕΡΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑΤΑ