Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα.

  • - - - 5801210010 80: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - 5801210090 80: Άλλα