Που έχουν απλώς εφελκυστεί σε θερμή κατάσταση.

  • - - - - 7608208110 80: Που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 7608208190 80: Άλλοι