Άλλα / Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408.

Čeština 3 Deutsch 89 English 13 Suomi 9 Français 6 Nederlands 2 Polski 7 Slovenčina 2

  • - - - 8409990010 80: Εγχυτήρες με σωληνοειδή βαλβίδα για βελτιστοποιημένο ψεκασμό στον θάλαμο καύσης κινητήρων
  • - - - 8409990040 80: Κάλυμμα κυλινδροκεφαλής από πλαστικό ή αλουμίνιο με: - αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου άξονα (CMPS), - μεταλλικό βραχίονα στήριξης για συναρμολόγηση σε κινητήρα και - δύο τουλάχιστον στεγανοποιητικά παρεμβύσματα (τσιμούχες), για χρήση στην παραγωγή κινητήρων αυτοκινήτων
  • - - - 8409990055 80: Πολλαπλή εξαγωγή με περίβλημα στροβίλου για στροβιλοσυμπιεστές, με: - θερμική αντοχή το πολύ 1 050 °C, και - οπή για την εισαγωγή στρόφαλου στροβίλου, με διάμετρο οπής 28 mm έως και 130 mm
  • - - - 8409990060 80: Συλλέκτης εισαγωγής για την παροχή αέρα στους κυλίνδρους μηχανής, αποτελούμενος τουλάχιστον από: - στραγγαλιστική βαλβίδα, - αισθητήρα πίεσης εισαγωγής για χρήση στην παραγωγή κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση για μηχανοκίνητα οχήματα
  • - - - 8409990070 80: Βαλβίδα εισαγωγής και εξαγωγής από μεταλλικό κράμα με σκληρότητα Rockwell HRC 20 έως και HRC 50, για χρήση στην παραγωγή κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση για μηχανοκίνητα οχήματα
  • - - - 8409990080 80: Εγχυτήρας ελαίου υψηλής πίεσης για ψύξη και λίπανση εμβόλου κινητήρα, με: - πίεση ανοίγματος 1 bar έως και 3 bar, - πίεση κλεισίματος μεγαλύτερη από 0,7 bar, - μονόδρομη βαλβίδα για χρήση στην παραγωγή κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση για μηχανοκίνητα οχήματα
  • - - - 8409990090 80: Άλλα