Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά.

Deutsch 3

  • - - - 4107121100 10: Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m$2)
  • - - - - 4107121100 80: Box-calf
  • - - - - 4107121900 80: ̀Άλλα
  • - - - 4107129100 10: Άλλα
  • - - - - 4107129100 80: Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)
  • - - - - 4107129900 80: Μονόπλων