Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW.

Italiano 1 Polski 2

  • - - - - - 8408906110 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - - 8408906190 80: Άλλοι