Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια.

Deutsch 2 Polski 1

  • - - 9109100010 80: Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 mm, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 9109100090 80: Άλλοι