Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση.

  • - - - - 7225191010 80: Προϊόντα επιστρωμένα, επιχρισμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα, μη περιελιγμένα, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με πάχος μεγαλύτερο από 10 mm και προϊόντα επιστρωμένα, επιχρισμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα, μη περιελιγμένα, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, πάχους από 4,75 mm έως και 10 mm και πλάτους 2 050 mm ή παραπάνω
  • - - - - 7225191090 80: Άλλα