Κρασιά λευκά / Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l.

  • - - - - - - - 2204219511 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13 % vol
  • - - - - - - - 2204219521 80 (0/2) : Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol
  • - - - - - - - 2204219531 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18 % vol
  • - - - - - - - 2204219541 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol
  • - - - - - - - 2204219551 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol