Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση.

  • - - 7228502000 80: Από χάλυβα εργαλείων
  • - - 7228504000 80: Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο
  • - - 7228506100 10: Άλλες
  • - - - 7228506100 20: Κυκλικής τομής, με διάμετρο
  • - - - - 7228506100 80: 80 mm ή περισσότερο
  • - - - - 7228506900 80: Λιγότερο από 80 mm
  • - - - 7228508000 80: Άλλες