Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά.

  • - - - 4107921000 80: Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)
  • - - - 4107929000 80: Μονόπλων