Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών.

Deutsch 6 English 21 Français 6

  • - - 3302101000 10: Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ποτών
  • - - - 3302101000 20: Παρασκευάσματα που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ποτό
  • - - - - 3302101000 80: Που έχουν αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο που υπερβαίνει το 0,5 %
  • - - - - 3302102100 10: Άλλα
  • - - - - - 3302102100 80: Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από τα γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα καθε είδους
  • - - - - - 3302102900 80 (2/0) : Άλλα
  • - - - 3302104000 80: Άλλα
  • - - 3302109000 80 (0/8) : Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής