Που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 kW.

  • - - - 8701941000 80: Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, τροχοφόροι
  • - - - 8701949000 80: Άλλοι