Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA.

Polski 2

  • - - - 8501630010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8501630030 80: Ηλιακοί φορτιστές που αποτελούνται από λιγότερες από έξι κυψέλες, είναι φορητοί και παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε συσκευές ή φορτίζουν μπαταρίες, φωτοβολταϊκά προϊόντα λεπτού υμενίου, φωτοβολταϊκά προϊόντα κρυσταλλικού πυριτίου τα οποία είναι μονίμως ενσωματωμένα σε ηλεκτρικές συσκευές, εάν η χρήση των εν λόγω ηλεκτρικών συσκευών είναι άλλη από την παραγωγή ενέργειας και εάν οι εν λόγω ηλεκτρικές συσκευές καταναλώνουν το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τις ενσωματωμένες φωτοβολταϊκές κυψέλες κρυσταλλικού πυριτίου ; συστοιχίες ή πάνελ που έχουν τάση εξόδου έως 50 V συνεχούς ρεύματος και ισχύ έως 50 W και προορίζονται αποκλειστικά για άμεση χρήση ως φορτιστές μπαταριών σε συστήματα με τα ίδια χαρακτηριστικά τάσης και ισχύος
  • - - - 8501630041 10: Άλλα
  • - - - - 8501630041 20: φωτοβολταϊκών συστοιχιών ή φωτοβολταϊκών πάνελ κρυσταλλικού πυριτίου
  • - - - - - 8501630041 80: Που αποστέλλονται από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, εκτός εάν βρίσκονται σε καθεστώς διαμετακόμισης κατά την έννοια του άρθρου V της ΓΣΔΕ (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
  • - - - - - 8501630042 80: Αποστελλόμενα από την Μαλαισία
  • - - - - - 8501630043 80: Αποστελλόμενα από την Ταϊβάν
  • - - - - - 8501630049 80: Άλλα
  • - - - - 8501630099 80: Άλλα