Φιλέτα που ονομάζονται "loins".

  • - - - - - - - 1604142610 80: για μεταποίηση
  • - - - - - - - 1604142690 80: Άλλα