Άλλο / Βούτυρο / Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη.

Nederlands 11

  • - - - - - 0405101920 80: Βούτυρο, τουλάχιστον έξι εβδομάδων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες όχι κατώτερης από 80% αλλά κατώτερης από 85%, που παρασκευάζεται απευθείας από γάλα ή κρέμα χωρίς τη χρήση αποθηκευμένων υλών, σε μία ενιαία,ανεξάρτητη και συνεχή επεξεργασία
  • - - - - - 0405101990 80: Άλλα