Άλλα / Αλλιώς επενδυμένα / Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα.

Deutsch 3 Polski 2

  • - - - 7212509011 10: Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
  • - - - - 7212509011 80: Επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα, επιπλατινωμένα ή σμαλτωμένα
  • - - - - 7212509013 10: Άλλα
  • - - - - - 7212509013 80: Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
  • - - - - - 7212509019 80: Άλλα
  • - - - 7212509090 80: Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm