Άλλα / Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3.

Čeština 3 Deutsch 29 English 6 Español 1 Français 6 Italiano 1 Nederlands 3 Polski 1 Português 1

Προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται ως τροφή…

Προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται ως τροφή για ψάρια του γλυκού και του αλμυρού νερού. Αποτελείται από μικρές ολόκληρες γαρίδες αποξηραμένες.

Σύμφωνα με πληροφορίες επί της συσκευασίας, το προϊόν περιέχει επιπλέον συμπλήρωμα βιταμίνης Το προϊόν είναι συσκευασμένο σε πλαστικό δοχείο με καθαρό βάρος 26 γραμμαρίων.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΑΡΙΔΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ