Με βάση αμυλώδεις ύλες / Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

  • - - 3809101000 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών κατώτερης του 55 %
  • - - 3809103000 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 55 % και κατώτερης του 70 %
  • - - 3809105000 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 70 % και κατώτερης του 83 %
  • - - 3809109000 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 83 %