Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα / Μείγματα χυμών.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - - - - - 2009905130 80: Μείγματα από χυμούς εσπεριδοειδών
  • - - - - - - - 2009905180 80: Άλλα