Πυρήνες από φερρίτη / Μέρη / Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής.

  • - - - - - 8504901110 80: Πυρήνες από φερρίτη, άλλοι από πυρήνες για πηνία εκτροπής
  • - - - - - 8504901120 80: Πυρήνες αντιδραστήρων για χρήση σε συνεχές ρεύμα υψηλής τάσης, μετατροπέας θυρίστορ
  • - - - - - 8504901190 80: Άλλοι