Άλλα / Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

Čeština 1 Deutsch 14

 • - - - 3824991000 80: Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθανολαμινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών, θειοφαινικά και τα άλατα αυτών
 • - - - 3824991500 80 (2/0) : Ιοντοανταλλάκτες
 • - - - 3824992000 80: Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λυχνίες
 • - - - 3824992500 80: Πυρολιγνίτες (ασβεστίου κ.λπ.) Τρυγικό ασβέστιο ακατέργαστο. Κιτρικό ασβέστιο ακατέργαστο
 • - - - 3824993000 80: Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους
 • - - - 3824994500 10: Άλλα
 • - - - - 3824994500 80: Αντιλεβητολιθικά (αποκολλητικά) και παρόμοια παρασκευάσματα
 • - - - - 3824995000 80: Παρασκευάσματα για τη γαλβανοπλαστική
 • - - - - 3824995500 80: Μείγματα μονο-, δι- και τριεστέρων λιπαρών οξέων της γλυκερίνης (γαλακτωματοποιητές λιπαρών σωμάτων)
 • - - - - 3824995600 10: Δοχεία και ανταλλακτικά, πλήρη, για ηλεκτρονικά τσιγάρα· παρασκευάσματα για χρήση σε δοχεία και ανταλλακτικά για ηλεκτρονικά τσιγάρα
 • - - - - - 3824995600 80: Που περιέχουν προϊόντα της διάκρισης 2939 79 10
 • - - - - - 3824995700 80: Άλλα
 • - - - - 3824995800 80: Επιθέματα νικοτίνης (διαδερμικά συστήματα), που προορίζονται να βοηθήσουν τους καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα
 • - - - - 3824996100 10: Προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς ή χειρουργικούς σκοπούς
 • - - - - - 3824996100 80: Ενδιάμεσα προϊόντα λαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της παρασκευής αντιβιοτικών, που προέρχονται από τη ζύμωση των Streptomyces tenebrarius, αποξηραμένα ή μη, προοριζόμενα για την παρασκευή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση της κλάσης 3004
 • - - - - - 3824996200 80: Ενδιάμεσα προϊόντα εκ της παρασκευής αλάτων μονενσίνης
 • - - - - - 3824996400 80: Άλλα
 • - - - - 3824996500 80: Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στα χυτήρια (άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 3824 10 00)
 • - - - - 3824997000 80: Παρασκευάσματα άφλεκτα, αδιάβροχα και άλλα, που χρησιμοποιούνται για την προστασία των κατασκευών
 • - - - - 3824997500 10: Άλλα
 • - - - - - 3824997500 80: Πλακίδια από νιοβικό λίθιο, μη ενισχυμένα
 • - - - - - 3824998000 80: Μείγμα αμινών λαμβανομένων εκ διμερισμένων λιπαρών οξέων, μοριακού βάρους 520 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 550
 • - - - - - 3824998500 80: 3-(1-Αιθυλο-1-μεθυλοπροπυλ)ισοξαζολ-5-υλαμίνη, με μορφή διαλύματος σε τολουόλιο
 • - - - - - 3824998600 80: Μείγματα αποτελούμενα κυρίως από μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο, οξιράνιο και διφωσφορικό πεντοξείδιο
 • - - - - - 3824999200 10 (0/1) : Χημικά προϊόντα ή παρασκευάσματα, αποτελούμενα κυρίως από οργανικές ενώσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
 • - - - - - - 3824999200 80 (61/0) : Σε υγρή μορφή σε 20 °C
 • - - - - - - 3824999300 80 (19/0) : Άλλα
 • - - - - - 3824999600 80 (24/2) : Άλλα