Άλλα / Πώματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πώματα-στεφάνια, τα ελικωτά πώματα και τα πώματα για τη ρύθμιση της ροής), καπάκια (σκεπάσματα), καπάκια (καψούλια) για φιάλες, πώματα βιδωτά για βαρέλια, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα.

Deutsch 1

  • - - 8309901000 80: Καπάκια (καψούλια) πωμάτισης ή επιπωμάτισης από μόλυβδο. Καπάκια (καψούλια) πωμάτισης ή επιπωμάτισης από αλουμίνιο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 21 mm
  • - - 8309909000 80 (2/0) : Άλλα